Moderna lokaler i inspirerande omgivningar

Arkitektur

Wa Arkitekt Top

Situationsplanen växlar mellan öppen och sluten. Väggarna följer landskapets förutsättningar. Husen är placerade för optimal solinstrålning.

Wa Ark No1På håll ser radhusen böljande ut med sadeltak och putsade fasader. På nära håll upplevs husen annorlunda. Inspirationen till den böljande formen kommer från 1700-tals Stallet på Stora Wäsby, där ingen vinkel eller mur är helt rak.

Fasaderna är putsade med inslag av lärkträ. Husen växlar i höjd och djupled, precis såsom gamla murar som förändrats över tiden.

Wa Ark 2Området bebyggs med par och radhus i olika storlekar, från 1½ plan 125 kvm (3 rum och kök) till 165 kvm (5 rum och kök). Planlösningen är ljus och öppen med högt i tak.

Konst

Konst på Wäckare äng

Verk av samtidskonstnären Charlotte Gyllenhammar.
Läs mer

Landskap

Miljöbild från Wäckare äng

Projektet får en tydlig miljöprofil.
Läs mer

Stora Wäsby Förvaltnings AB, 194 37 Upplands Väsby, telefon: 08-590 954 00, e-post: info@storawasby.se