Moderna lokaler i inspirerande omgivningar

Konst

Wa Konst Top

Bostadskvarteret Wäckare Äng skapas i samarbete med landsskapsarkitekt och med platsspecifik konst av samtidskonstnären Charlotte Gyllenhammar. Inspirationen är hämtad från Stora Wäsby.

Arkitektur

Bild över situationsplan

Situationsplanen växlar mellan öppen och sluten.
Läs mer

Landskap

Miljöbild från Wäckare äng

Projektet får en tydlig miljöprofil.
Läs mer

Stora Wäsby Förvaltnings AB, 194 37 Upplands Väsby, telefon: 08-590 954 00, e-post: info@storawasby.se