Moderna lokaler i inspirerande omgivningar

Landskap

Wa Miljo Top

Projektet får en tydlig miljöprofil. Sunda byggmaterial och passivenergi, vilket innebär slutna fasader mot norr och glas mot söder. Förstärkt isolering, låga U-värden på fönster och solpaneler på taken. Målsättningen är en total energiförbrukning på max 120 kWh per kvm boarea och år.

Wa Miljo Small1Den nya miljötekniken införlivas som en naturlig del av arkitekturen. Lokalt omhändertagande av dagvatten och returhantering integreras i arkitekturen.

Arkitektur

Bild över situationsplan

Situationsplanen växlar mellan öppen och sluten.
Läs mer

Konst

Konst på Wäckare äng

Verk av samtidskonstnären Charlotte Gyllenhammar.
Läs mer

Stora Wäsby Förvaltnings AB, 194 37 Upplands Väsby, telefon: 08-590 954 00, e-post: info@storawasby.se