Moderna lokaler i inspirerande omgivningar

Ett slott med anor

Om Slottet

Stora Wäsby säteri har varit i ätten de Geers ägo sedan 1668. Byggherre till det nuvarande slottet är den vittre hovmarskalken Charles de Geer som 1750 beställde ritningar till ett lustslott, ett maison de plaisance, av Carl Hårleman. Det var hållet i en modern klassicism med lågt valmat sadeltak, en fritrappa upp till huvudvåningen och lägre fönster till gästvåningen en trappa upp. Projektet genomfördes dock först på 1760-talet med Jean Eric Rehn som ansvarig för huvudvåningens interiörer. Johan Pasch har målat väggfält och dörröverstycken. Med sin parisiska touche ansluter Stora Wäsby nära till Carl Gustaf Tessins Åkerö.

Grinddetalj

Stora Wäsby består av ett tiotal byggnader, som samtliga är byggnadsminnesmärkta. 1985 totalrenoverades byggnaderna och man började hyra ut bostäder och kontor.

I direkt anslutning till slottet ligger Barockparken, som anlades på 1600-talet. Barockparken hade symmetrisk klippta och planterade häckar och träd, samt tre dammar. Arbetet med att återställa parken har påbörjats. Parken blir en del av det upplevelsestråk som ska löpa genom hela kommunen. Upplevelsestråket ska med hjälp av olika sevärdheter föra besökaren från forntid till nutid.

”Den fagraste gård...”

Fountain

Carl Gustaf Tessin som på midsommarafton 1759 besöker Stora Wäsby och antecknar i sin dagbok;

”Charles de Geer är i färd med att bygga den fagraste gård ut i Sveriget men om den till sina prydnader skola kunna underhållas måste Herren till Wäsby ock vara Brukspatron på Leufsta.”

Stora Wäsby Förvaltnings AB, 194 37 Upplands Väsby, telefon: 08-590 954 00, e-post: info@storawasby.se