Moderna lokaler i inspirerande omgivningar

Wäckare äng

Wäckare äng är ett boende där arkitektur, konst och landskap integreras till en harmonisk helhet. Bostädernas stil blir unik, av en spännande och oväntad sort.

På håll ser rad- och parhusen böljande ut med sina sadeltak och fasader vinklade likt måsvingar. De ligger i direkt anslutning till kulturlandskapet med ett skogsbryn i väster och de öppna fälten i norr. Runt kvarteren slingrar sig en gräsvall som håller samman bebyggelsen så att den inte flyter ut i landskapet.

Flygfoto över Wäckare äng

Arkitektur

Bild över situationsplan

Situationsplanen växlar mellan öppen och sluten.
Läs mer

Konst

Konst på Wäckare äng

Verk av samtidskonstnären Charlotte Gyllenhammar.
Läs mer

Landskap

Miljöbild från Wäckare äng

Projektet får en tydlig miljöprofil.
Läs mer

Stora Wäsby Förvaltnings AB, 194 37 Upplands Väsby, telefon: 08-590 954 00, e-post: info@storawasby.se